fbpx

Att vara konsult hos oss

Hur arbetar jag som konsult med egen agent

Precis som de bästa idrottarna, musikerna och filmstjärnorna så har våra konsulter en egen Agent.
Det blir din närmaste person när du ansluter dig till Amazing People.
Ni kommer att lära känna varandra väldigt väl. Agenten vet precis vad du vill, kan och behöver. 

Tack vare att Agenten känner dig väl så har hen bästa förutsättningar att hitta ditt drömuppdrag.
Agenten kommer också att tipsa dig om utbildningar och nya kompetenser för att ditt CV skall vara så attraktivt som möjligt och ge dig den högsta möjliga ersättningen.

Har du redan startat eget företag så kommer Agenten att säkerställa att du får bästa möjliga hjälp runt företagandet.
Vill du starta eget företag lotsar Agenten dig som anställd på den spännande resan.
Vi har dessutom samarbetspartners som hjälper dig med bokföring och deklaration.

Vi arbetar med den enskilda konsultens affärsplan (KAP) som process och verktyg för dialogen och aktiviteter. 

Frihet är ett kärnvärde på Amazing People. Det innebär att vi låter dig som konsult bestämma över:

  • Din tid d.v.s. hur mycket tid som du jobbar och när du jobbar, så länge det är i samklang med din uppdragsgivare.
  • Vilka uppdrag du jobbar med. Det är alltid du som tackar ja till kunden och uppdraget.
  • Hur du vill disponera dina pengar och hur din trygghet ser ut.

Läs gärna mer om vårt kärnvärde Frihet här!

Genom att träffas och umgås även under avslappnade former så lär känna varandra bättre och därmed lita mer på varandra. Vi är en organisation där vi har stor tillit till varandra. Tack vare det både ger och får vi mer i vår gemenskap.

Vi ordnar därför regelbundet sociala aktiviteter såsom middagar, teambuildinkonferenser samt aktiviteter inom sport och hälsa. De bygger på vad du gillar och tycker kul!

Det är centralt för oss att vi är kompetenta när vi är ute hos våra kunder och levererar. Därför arbetar vi kontinuerligt med både personlig utveckling och teknisk utveckling. Vi engagerar oss i utbildningar, seminarier och kompetensutbyte. Vi växer tillsammans på konferenser och arbetar tillsammans utifrån en personlig plan, KAP.

Varje konsult sätter sina mål och sin bild av dröm-uppdraget. Vi tar oss sedan dit metodiskt steg för steg där Agenten är med och stödjer dig i varje steg. Via den konkreta planen blir det enkelt och tydligt vad som behöver ske för att du ska nå dit du vill.