fbpx

Frihet

Happy young women riding scooter together in city

Vi är alla fria att göra vad vi vill i denna värld, så länge vi inte skadar någon annan eller inskränker någon annans frihet. I alla lägen då våra konsulter eller våra kunder kan välja mellan olika alternativ, ska de fritt få välja mellan dessa.

Har vi flera tillgängliga uppdrag får konsulten välja mellan dessa. Har vi flera tillgängliga konsulter får kunden välja mellan dessa. Kan man utföra sitt jobb lika bra hemifrån, kan man jobba hemifrån, så länge vår kund håller med om detta.

För många är frihet att kunna disponera sin tid. Att vara fri att bestämma när jag jobbar och när jag ägnar mig åt familjen eller mina hobbies. Vi tror att människor som får den friheten också känner ett större ansvar för sina kunder, sina kompisar på jobbet och sin privata sfär.

Våra konsulter kan välja att vara anställda eller fria att starta eget företag och med det ansluta sig till oss. Med egenföretagandet kommer friheten och ansvaret att ta sköta sin egen ekonomi. En lösning som passar många men förstås inte alla.

Det yttersta målet är att vi med vår kultur, kompetens och leverans ökar möjligheten till frihet hos både kund och konsult. Då har vi skapat värde åt alla inblandade.

Att arbeta för alla människors frihet är en viktig vägvisare då vi som företag och människor valt att arbeta för alla människors lika värde och rätt till frihet. Därför engagerar vi oss starkt i att arbeta för fler kvinnor inom IT, fler kvinnliga företagare och initiativ för flickor att bli engagerade i utveckling, programmering, UX och andra IT-relaterade arbetsuppgifter.

Vi tror också att teknisk utveckling är avgörande för att lyfta tredje världen. Vi tror att tekniska framsteg är det som kommer övervinna våra problem inom miljö och hållbarhet. Det är viktigt för oss att göra skillnad i riktning mot frihet inom många områden!