fbpx

Samhörighet

priscilla-du-preez-nF8xhLMmg0c-unsplash

För att kunna samverka optimalt kring affärer, uppdrag och kompetens måste vi lita på varandra. Tillit uppstår när vi kommer nära varandra genom att dela upplevelser och gemensam historia. Vi har därför fokus på samhörighet och en stark kultur. Vår kultur präglas av en vänskap som du tar med dig genom livet, även efter din tid på företaget.

En annan vinkling av samhörighet är att vi på AgentKonsult ser oss som en familj. Detta tar sig uttryck genom att vi gärna hjälper varandra när vi har utmaningar ute hos kund, att vi alltid stödjer varandra i och tar hand om varandra när så behövs. Inget kan så klart ersätta ens riktiga familj, men vi vill alla känna en trygghet i att de vi arbetar med har en ömsesidig omtanke och ett intresse i varandras välmående och framgång.

En samhörighet fungerar bäst och blir mer intressant om den innehåller människor av olika sorter som tar med sig olika erfarenhet, kompetens, synvinklar och angreppssätt till det gemensamma. Amazing People är det skönaste företag för toppkonsulter inom management och informationsteknisk utveckling.

Vi är helt säkra på att vi uppnår en fantastisk miljö med en jämlik blandning av kvinnor och män. En mix av nationaliteter och kulturer, och en öppen attityd där alla åsikter och idéer respekteras och vi tillsammans bygger på de idéerna och tar de ett steg längre. Det är en sådan atmosfär och attityd vi i Amazing People vill bygga tillsammans.