fbpx

Värderingar

Värderingar ska inte vara ord som bara står på en hemsida. Vi lever med våra värderingar i vårt dagliga arbete. Hur vi agerar utifrån dem är viktigt för oss på Amazing people. Vi alla, konsult som agent och administratör, har med oss våra värderingar i vardagen och agerar utifrån dem i vårt arbete och i våra relationer med kunder och varandra. Våra grundvärderingar är frihet, engagemang och samhörighet. Vi vill uppnå detta genom att arbeta med en god balans av kvinnor och män i företaget, ett långsiktigt tänk på hållbarhet och en gemenskap där alla individer är välkomna.

Jonas Venström, VD

För oss på Amazing People är det vitalt hur vi ser på varandra, våra kunder och omvärlden. Därför lägger vi stor vikt vid våra värderingar och arbetar med dem löpande. Vi diskuterar och reflekterar över hur vi tar med oss värderingarna i vårt arbete och vilka beslut vi tar i vardagen för att följa dem. För dig som vill arbeta med oss eller anlita oss kan det var av vikt att veta hur vi arbetar och att vi tar värderingar på allvar.

Robert Kraft, Styrelseledamot

Anslutna till Amazing People tycker värderingar är viktigt. Vi alla trivs med våra värderingar och lever efter de i vårt dagliga arbetsliv. För oss är det viktigt att inte bara säga att vi har värderingar, utan att fokusera på hur vi faktiskt följer dessa värderingar under dagen. Vi jobbar kontinuerligt på att diskutera olika sätt på vilka vi kan införliva våra värderingar i både vårt vanliga arbete, men också i leveranser och kommunikation.

Frida Martikkala, anställd